Powrót
Polityka prywatności
Polityka Prywatności Imperial-Cinepix
Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania ze strony imperial-cinepix.com.pl, w tym ochrona Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo ważna. Dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia Państwu wymaganej prawem ochrony. Korzystanie ze strony imperial-cinepix.com.pl oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.
Przekazywane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.

 Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Imperial Cinepix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000090324, NIP 1180083079, kapitał zakładowy 5 040 000,00 zł („Imperial Cinepix”).
W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres: info@imperial.com.pl

Cookies – informacje ogólne o stosowanych przez nas ciasteczkach
 Strona imperial-cinepix.com.pl posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Ciasteczka są to niewielkie porcje informacji zapisywane na dysku naszego komputera pozwalające zapamiętać i wyświetlić spersonalizowaną treść, czyli preferencje odnośnie strony, którą odwiedzamy. Ciasteczka dostarczają na przykład danych statystycznych o aktywności odwiedzającego stronę, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, ale także ułatwiają poruszanie się po stronach internetowych. Dla przykładu: po pierwszym wprowadzeniu loginu i hasła na naszej stronie, gdy używamy cookie – nie będziemy musieli wprowadzać ich ponownie – serwer zapamięta nasze ustawienia. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze strony imperial-cinepix.com.pl.
Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, które ze względu na okres przechowywania można podzielić na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia.


 Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

 Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie w Internet Explorer 9.0:
1. W menu narzędzia wybierz Opcje internetowe
2. Przejdź na zakładkę [Prywatność]
3. Poziom ustawień dla strefy internetowej ustaw na średni (jest to zazwyczaj domyślne ustawienie) jeżeli chcesz włączyć cookies, lub na wysoki, jeżeli chcesz wyłączyć obsługę ciasteczek.
 
Możesz również zmniejszyć poziom ustawień na Niski, bądź Akceptowanie wszystkich plików cookie.

 Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie w Mozilla Firefox:
1. W menu narzędzia wybierz Opcje
2. Przejdź na zakładkę [Prywatność], następnie w sekcji [historia] wybierz z listy opcję: "Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika"
3. Zaznacz checkboxa "Akceptuj ciasteczka" lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.


 Jak włączyć obsługę plików cookie w Opera:
1. W menu wybrać Narzędzia -> Preferencje
2. Przejdź na zakładkę [Zaawansowane], wybrać z menu po lewej stronie: Ciasteczka
3. Zaznacz radiobutton "Akceptuj ciasteczka" lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

 Jak włączyć obsługę plików cookie w Google Chrome:
1. Kliknąć na ikonę: Ustawienia Google Chrome -> Opcje
2. Z menu po lewej stronie wybrać pozycję Dla zaawansowanych
3. W sekcji prywatność wybrać przycisk Ustawienia treści
 
4. Zaznaczyć radiobutton w sekcji Pliki cookie: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.


 Jak włączyć obsługę plików cookie w Safari:
1. W menu wybierz polecenie preferencje
2. Przejdź na zakładkę [Bezpieczeństwo]
3. Wybierz opcje "Zawsze", która będzie akceptowała wszystkie pliki cookie, lub wybierz opcję "Nigdy", jeżeli chcesz wyłączyć cookies.


 Jak włączyć obsługę plików cookie w Netscape:
1. W menu Edit (Edycja) wybierz Preferences (Preferencje)
2. Przejdź do sekcji Privacy i Security (Prywatność i Zabezpieczenia) i kliknij Cookies
3. Wybierz opcję Enable all cookies(Akceptuj wszystkie cookies) jeżeli chcesz, by cookies były obsługiwane.


 Cookies – stosowane przez nas rodzaje ciasteczek
Nasza strona internetowa zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies, które podzieliliśmy na niezbędne, funkcjonalne oraz społecznościowe. Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze (do czasu zmiany ustawień, lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie Państwo zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce.
Proszę jednak pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:
- strona internetowa będzie zadawać pytania dot. Państwa preferencji przy każdorazowej wizycie,
- w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.
 
Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez naszą stronę cookies:

 1. Cookies niezbędne
Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po stronie a także korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ciasteczka niezbędne nie zbierają informacji o użytkownikach strony internetowej i nie pozwalają na ich zidentyfikowanie. Służą natomiast do zbierania anonimowych danych dotyczących sposobu korzystania ze strony, źródeł odwiedzin i ewentualnych błędów. Dane te nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach, które mogłyby zostać użyte do działań marketingowych.

 2. Cookies funkcjonalne
Ciasteczka zapisywane na potrzeby pobocznych funkcjonalności strony, np. takich jak chat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalności są zawsze aktywne na naszych stronach.
 
3. Cookies społecznościowe
Ciasteczka zapisywane i wykorzystywane w związku z funkcjonalnością zintegrowanych ze stroną serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań związanych z serwisami społecznościowymi.

 Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie cookies i prowadzenia z nami korespondencji 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Imperial Cinepix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000090324, NIP 1180083079, kapitał zakładowy 5 040 000,00 zł („Imperial Cinepix”).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: info@imperial.com.pl
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Niezależnie od celów przetwarzania opisanych poniżej, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Zwracamy też uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany poniżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie cookies
W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dane dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony, stanowią w świetle prawa dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.
 Podanie danych osobowych niebędących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony.
Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora danych osobowych a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w naszych działaniach marketingowych.

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia z nami korespondencji
Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, bramka kontaktowa na naszej stronie internetowej), telefonu lub pisemnie, i w ramach takiej korespondencji będą Państwo przekazywać nam dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat oraz do załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach („Celach Przetwarzania”):
1. w celu odpowiedzi na otrzymany od Państwa kontakt, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą,
2. w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, oraz
3. w celu dalszej obsługi kontaktu/korespondencji z Państwem prowadzonej,
4. w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany adres e-mail/numer telefonu (w zależności od tego jakie dane zostały nam podane).
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Imperial Cinepix. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Imperial Cinepix.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Imperial Cinepix będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Imperial Cinepix usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

 

 Linki do innych stron internetowych
Pragniemy także zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie imperial-cinepix.com.pl zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnią Państwo im swoje dane osobowe.

 Zmiana Polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji. Najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej imperial-cinepix.com.pl. Prosimy Państwa o regularne sprawdzanie treści naszej polityki prywatności.


Powrót